รายชื่อคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิต
                                                                           รายละเอียด

  present คณะกรรมการสโมสรนิสิต

                                                                รายละเอียด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ลอยกระทงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553

 

 

 

 

 

 

 

  วันที่ 13/10/53 เวลา 13.30 น.   ห้อง CE3-203 

         ประชุมเรื่องกิจกรรมต้อนรับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์  ปี 2554  

 

 

 

 

 

 

© 2010 all rights reserved.                                                                                                                     The student Union of Phamarcy, University of Phayao

                                                                                                                                                   19 Moo 2, Tumbon Maeka, Amphur Muang, Phayao THAILAND