ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

School of Pharmaceutical Sciences UNIVERSITY OF PHAYAO

ข่าวล่าสุด


คณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยนวัตกรรมงาน Thailand Tech Show 2019

5 กันยายน 2562: มหาวิทยาลัยพะเยานำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย คณาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยนวัตกรรมฯ

5-9-62
คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมอบรมโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ"

ดร. ภญ. สนธยา สุขยิ่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมอบรมโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้างานและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการและแนวปฏิบัติที่ดี ฯ

23-7-62
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง "บทบาท วช. 5G และแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย"

2 กันยายน 2562 : รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง "บทบาท วช. 5G และแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย" โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มาเป็นวิทยากรฯ

22-7-62

สมัครงาน

ติดต่อสอบถาม

โทร 054-466666 ต่อ 3182

งานสำนักเลขาคณะเภสัชศาสตร์

ปฏิทินกิจกรรมคณะเภสัชศาสตร์