นิสิตจากคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ Mr. Healthy 2019 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Miss Healthy 2019

28 กรกฎาคม 2562 : มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการต้นแบบ (ROLE MODEL) "การสร้างรูปแบบของกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2" กลุ่มภาคเหนือตอนบน ประจำปี พ.ศ.2562 ฯ

23-7-62
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

27 กรกฎาคม 2562 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก. ณัฐกรณ์ ใบแสง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและวิรัชกิจร่วมกับสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562 ฯ

23-7-62
คณะเภสัชศาสตร์ เข้าพบ นพ. วิชช ธรรมปัญญา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

27 กรกฎาคม 2562 : รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ดร. จักรินทร์ ศรีวิไล ผู้ช่วยคณบดี และ ผศ. ดร. ภญ. มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง เข้าพบ นพ. วิชช ธรรมปัญญา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ฯ

22-7-62
พิธีไหว้ครูคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562

25 กรกฎาคม 2562 : รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมในพิธีไหว้ครูคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562 ฯ

23-7-62
คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ 1,999 ต้น เทิดไท้องค์ราชันย์

23 - 24 กรกฎาคม 2562 : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ 1,999 ต้น เทิดไท้องค์ราชันย์ ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ฯ

24-7-62
อ.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ บรรยายเทคนิคการให้คำปรึกษากับนิสิต

23 กรกฎาคม 2562 : อ.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ บรรยายเทคนิคการให้คำปรึกษากับนิสิต ให้กับผู้จัดการหอพัก UP DORM ฯ

23-7-62
คณะเภสัชศาสตร์ร่วมทำบุญใส่บาตรรับฟังธรรม ประจำเดือนกรกฏาคม 2562

24 กรกฎาคม 2562 : รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมทำบุญใส่บาตร รับฟังธรรม ฯ

24-7-62
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าพบนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เพื่อหารือในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรมเดินวิ่งมาราธอน

23 กรกฎาคม 2562 : รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย อ. ภญ. จันทิมา ชูรัศมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ เข้าพบท่านจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เพื่อหารือในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรมเดินวิ่งมาราธอนเพื่อการศึกษาเภสัชศาสตร์ ในโครง "16 ปีแห่งความหลัง 9 ปีแห่งพลังสร้างสรรค์สังคม" ฯ

23-7-62
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมสัมมนาการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติที่ดีของการจัดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

23 กรกฎาคม 2562 : อ. ภก. กิรติ เก่งกล้า รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา พร้อมด้วย ดร. ภญ. ปวีสา ชวลิตพงศ์พันธุ์ ประธานศูนย์สอบวัดความรู้ฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมสัมมนาการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติที่ดีของการจัดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ฯ

23-7-62
คณะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ นำโดย. รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จัดประชุมเพื่อวางแผนและจัดสรรงบประมาณ

22 กรกฎาคม 2562 : คณะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ นำโดย. รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จัดประชุมเพื่อวางแผนและจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ฯ

22-7-62
รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมครบรอบ 9 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา

22 กรกฎาคม 2562: รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมวางพานพุ่ม พร้อมกับถวายเครื่องสักการะบูชา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ฯ

22-7-62
คณะเภสัชศาสตร์ ส่งนิสิตเข้าร่วมประกวดมารยาทไทย และ อ่านฟังเสียง

22 กรกฎาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ส่งนิสิตเข้าร่วมประกวดมารยาทไทย และ อ่านฟังเสียง ในโครงการ "ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย" ฯ

22-7-62
รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นวิทยากรพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการ

14 กรกฎาคม 2562: รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นวิทยากรพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน ฯ

14-7-62
ผศ.ดร. ภก. ณัฐกรณ์ ใบแสง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและวิรัชกิจ ร่วมในกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องม.พะเยา

13 กรกฎาคม 2562 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก. ณัฐกรณ์ ใบแสง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและวิรัชกิจ ร่วมในกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องม.พะเยา รับน้องเปิดเจนคณะเภสัชศาสตร์ ฯ

13-7-62
รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจ ผศ. ภญ. สำลี ใจดี

12 -13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562: รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจ ผศ. ภญ. สำลี ใจดี ปูชนียบุคคลของวงการเภสัชกรรมและการแพทย์ไทย ฯ

13-7-62
โครงการประชุมวิชาการ "เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2562

11 กรกฏาคม 2562 : ดร. ภญ. สนธยา สุขยิ่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ "เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ฯ

11-7-62
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย

11 กรกฏาคม 2562 : ดร. ภญ. สนธยา สุขยิ่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวแทนคณบดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย ฯ

11-7-62
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์

10 กรกฎาคม 2562 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกรณ์ ใบแสง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและวิรัชกิจ ได้ร่วมเปิดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ฯ

10-7-62
คณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมฟังแนวทางการขอตำแหน่งทางวิชาชีพของพนักงานสายบริการ

9 กรกฎาคม 2562 : อ.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ พร้อมด้วยงานบุคลากร เข้าร่วมฟังแนวทางการขอตำแหน่งทางวิชาชีพของพนักงานสายบริการ เพื่อวางแผนในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพ

9-7-62
การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัยเพื่อความร่วมมือด้านวิจัยในอนาคต

9 มิถุนายน 2562: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัยเพื่อความร่วมมือด้านวิจัยในอนาคต ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ ชั้น1 ฯ

9-7-62
พิธีปฏิญาณตนและกินยาหม้อนิสิตใหม่คณะเภสัชศาสตร์

7 กรกฎาคม 2562 : รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฏิญาณตนและกินยาหม้อนิสิตใหม่คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ฯ

7-7-62
อนุสิทธิบัตรเรื่อง "สบู่มะแขว่นลดการอักเสบของสิวและทำให้ผิวขาว"

ผศ.ดร.ภญ. มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง ได้รับการรับรองอนุสิทธิบัตรเรื่อง "สบู่มะแขว่นลดการอักเสบของสิวและทำให้ผิวขาว" จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

8-7-62
คณะเภสัชศาสตร์จัดกิจกรรมวิชาการเรื่อง ทักษะจำเป็นสำหรับการเป็นนิสิตคณะเภสัชศาสตร์

5 กค. 2562 คณะเภสัชศาสตร์จัดกิจกรรมวิชาการเรื่อง ทักษะจำเป็นสำหรับการเป็นนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ภก.พิชญุตม์ รัตนธัญพัทธ์ และ ภก.วรัญชัย วงษ์วรศรีโรจน์ เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้หัวข้อ ทักษะสำหรับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

5-7-62
คณะเภสัชศาสตร์จัดกิจกรรมรับน้อง สอนการกู้ชีพพื้นฐานให้กับนิสิตชั้นปีที่1

5 กค. 2562 คณะเภสัชศาสตร์จัดกิจกรรมรับน้อง สอนการกู้ชีพพื้นฐานให้กับนิสิตชั้นปีที่1 รุ่นพี่ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ที่สนใจ เพื่อให้มีทักษะพื้นฐานในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย โดยได้รับความอนุเคราะห์การสอนจากงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

5-7-62
โครงการ "หมอยาอาสาพัฒนาสุขภาพคนเชียงคำ"

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดโครงการ "หมอยาอาสาพัฒนาสุขภาพคนเชียงคำ" โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ. อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ เป็นวิทยากร มาอบรมแนะนำ อสม.(อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล หัวข้อ การขายยาสามัญประจำบ้าน ในชุมชน ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกภายในชุมชน ที่มีการนำยาสามัญประจำบ้านมาจำหน่าย อ.ภญ.สุดารัตน์ แพงไตร อาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติการ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนคณะเภสัชศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องเทคนิคการเชิญชวน และช่วยคนเลิกบุหรี่ ให้แก่ อสม.(อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) อีกด้วย

4-7-62
คณะเภสัชศาสตร์เยี่ยมชมสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

4 กรกฎาคม 2562: รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย อ. ภก. กิรติ เก่งกล้า รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา เยี่ยมชมสำนักวิชาแพทยศาสตร์? มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ. นครราชสีมา โดยมี ศ. นพ. สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และคณาจารย์ให้การต้อนรับ จากนั้น ผศ. ดร. ณัธคพัชฬ รัตนพิทูลย์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ นำชมห้องปฏิบัติการ Electron Unit ซึ่งมีความพร้อมของเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ในการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการอย่างมาก อาทิ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission electron microscope: TEM), กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope: SEM)? ซึ่งมีจำนวนมาก เพียงพอต่อการเรียนการสอนการวิจัย ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ ทั้ง 2 มหาวิทยาลัยได้หารือและหาแนวทางสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการทำวิจัยและการเรียนการสอนร่วมกันในอนาคต

4-7-62
อธิการบดีและผู้บริหารลงพื้นที่เรือนฟ้ามุ่ยที่จะใช้รองรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาเภสัชกรรมสัญจรภาคเหนือ

4 กรกฎาคม 2562 : อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย อ.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ ลงพื้นที่เพื่อดูความคืบหน้าในการดำเนินงานของเรือนฟ้ามุ่ย แนวกันไฟป่า โรงอาหารอาคารเรียนรวม ในการนี้คณะเภสัชศาสตร์ได้พูดคุยเรื่องความพร้อมของเรือนฟ้ามุ่ยที่จะใช้รองรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาเภสัชกรรมสัญจรภาคเหนือ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน และนอกจากนี้ท่านอธิการบดีได้ตรวจดูความพร้อมของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยาคณะ) แห่งใหม่ บริเวณใต้อาคารพระอุบาลี ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการของนิสิตเภสัชศาสตร์และเป็นสถานบริการสุขภาพสำหรับนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

4-7-62
อบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ "ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านสังคมศาสตร์"

4 กรกฎาคม 2562: ดร.ภญ.คณาทิพย์ สิงห์สาย รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ พร้อมด้วย ดร.ภก.นิวัฒน์ ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชุมวิชาการและจัดหารายได้ ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและห้องปฏิบัติการ และคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ "ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านสังคมศาสตร์" วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมหลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยในมนุษย์ต่อไป

4-7-62
พิธีเทียนและพิธีปิดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนิสิตเภสัชศาสตร์

4 กรกฎาคม 2562 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก. ณัฐกรณ์ ใบแสง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและวิรัชกิจ ร่วมในพิธีเทียนและพิธีปิดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนิสิตเภสัชศาสตร์ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

4-7-62
กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนิสิตเภสัชศาสตร์

3 กรกฎาคม 2562 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก. ณัฐกรณ์ ใบแสง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและวิรัชกิจ ร่วมจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนิสิตเภสัชศาสตร์ ในด้านทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ณ อาคารปฏิบัติการทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

3-7-62
พูดคุยแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานกับพนักงานสายสนับสนุน

3 กรกฎาคม 2562 : อ.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานกับพนักงานสายสนับสนุน เพื่อให้การดำเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3-7-62
รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพระพิธีธรรมพิธีสวดอภิธรรม พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ)

2 กรกฎาคม 2562: รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับคณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพระพิธีธรรมพิธีสวดอภิธรรม พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) พระนักปราชญ์เมืองพะเยา อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖ อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง

2-7-62
คณะเภสัชศาตร์รับฟังการนำเสนอการใช้เทคโนโลยี Microsoft for education

2 กรกฎาคม 2562 : รศ. ดร. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาตร์ พร้อมด้วย อ. ภญ. จันทิมา ชูรัศมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ และ อ. ภก. กิรติ เก่งกล้า รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา รับฟังการนำเสนอการใช้เทคโนโลยี Microsoft for education จากคุณธนชาติ (Senior Solutions Manage, Lannacom co, ltd) เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานและจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

2-7-62
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม

1 กรกฎาคม 2562 : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม 2 ศูนย์การค้าท็อปส์ พลาซ่า จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เภสัชกรจากโรงพยาบาลพะเยา ราม ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และนิสิตฝึกปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารวิชาชีพเภสัชกรรมสู่สาธารณะ ให้ความรู้ด้านยา และบริการวิชาการแก่ชุมชน ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ อาทิ การให้คำปรึกษาด้านยา การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น การแนะนำการเลิกบุหรี่ การตรวจสารอันตรายในเครื่องสำอาง การตรวจสารห้ามใช้ในอาหารนิทรรศการสมุนไพรและเวชสำอาง เป็นต้น ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม โดยมีเภสัชกรและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

1-7-62
คณะเภสัชศาสตร์จัดพิธีปลด-ติดกระดุมและประดับเครื่องหมายนิสิตเภสัชศาสตร์

29 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากร ร่วมจัดพิธีปลด-ติดกระดุมและประดับเครื่องหมายนิสิตเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องภูกามยาว 5 อาคารเรียนรวม เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและให้นิสิตได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป

29-6-62
คณะเภสัชศาสตร์จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2562

28 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากร ร่วมจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารปฏิบัติการทางเภสัชกรรม เพื่อรับขวัญและให้การต้อนรับนิสิตใหม่ที่เข้ามาศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

28-6-62
คณะเภสัชศาสตร์เข้าเยี่ยมชม บริษัท นอร์ทเทอร์นสยามซีดแลค จำกัด

28 มิถุนายน 2562: ดร.ภญ.คณาทิพย์ สิงห์สาย รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ ผศ.ดร.อัจฉาภรณ์ ดวงใจ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย รศ.ดร.บุษบง จำเริญดารารัศมี นพ.วีระชัย จำเริญดารารัศมี ผศ.ดร.มาลีรักษ์ อัตตสินทอง ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล ดร.ภญ.สนธยา สุขยิ่ง ดร.ภก.มธุกร สายนาคำ และนายอิทธิฤทธิ์ มูลเมือง เข้าเยี่ยมชม บริษัท นอร์ทเทอร์นสยามซีดแลค จำกัด จังหวัดลำปาง เพื่อเข้าเยี่ยมชมโรงงาน และร่วมหารือแนวทางในการวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเครื่องสำอาง โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น

28-6-62
บริษัท นอร์ทเทอร์นสยามซีดแลค จำกัด เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีการสกัดน้ำมันจากสมุนไพร

27 มิถุนายน 2562: อ.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ ผศ.ดร.อัจฉาภรณ์ ดวงใจ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย รศ.ดร.บุษบง จำเริญดารารัศมี นพ.วีระชัย จำเริญดารารัศมี ผศ.ดร.มาลีรักษ์ อัตตสินทอง ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล นายอิทธิฤทธิ์ มูลเมือง ร่วมต้อนรับบริษัท นอร์ทเทอร์นสยามซีดแลค จำกัด เพื่อศึกษาดูงานเทคโนโลยีการสกัดน้ำมันจากสมุนไพร และร่วมหาแนวทางการพัฒนา และวิจัยผลิตภัณฑ์และเครื่องสำอาง เพื่อสนับสนุนการใช้สมุนไพรในพื้นที่และภายในประเทศ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

27-6-62
นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เตรียมความพร้อมงานสัปดาห์เภสัชกรรม

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางชั้นปีที่ 4 เตรียมความพร้อมงานสัปดาห์เภสัชกรรม โดยในส่วนของสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จะมีกิจกรรมสาธิตการทำตำรับ Hand cream, Creamy lip และให้บริการตรวจสารอันตราย ได้แก่ ปรอท ไฮโดรควิโนน กรดวิตามินเอ ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อีกทั้งยังมีนิทรรศการสมุนไพรและเวชสำอาง ที่จะจัดขึ้น ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าท็อปพลาซ่าพะเยา ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฏาคม 2562

26-6-62
ขอเชิญร่วมงาน สัปดาห์เภสัชกรรม วันที่ 1-2 กรกฏาคม 2562

26 มิถุนายน 2562: รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์การนำเสนอผลงานวิจัยทางวาจา (Oral presentation)? ในงาน "ประชุมวิชาการโรงพยาบาลลำปางครั้งที่ 11" ณ ห้องประชุม สุรินทร์-สมพร โอสถานุเคราะห์ ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี โรงพยาบาลลำปาง จ.ลำปาง ทั้งนี้มีแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และนักศึกษาแพทย์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการจำนวนมาก

26-6-62
ประชุมหารือเพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยด้านสมุนไพรกับนักวิจัยจาก 5 สถาบัน

21 มิถุนายน 2562: รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ. ดร. ภญ. พัชราวรรณ ตันอมาตยรัตน์ ร่วมประชุมหารือเพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยด้านสมุนไพรกับนักวิจัยจาก 5 สถาบัน เบื้ิองต้นเห็นพ้องให้มีความร่วมมือกันเป็น "เครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร (Innovation on Thai Traditional Medicines and Herbs Innitiative: ITTHI)" ณ โรงแรม อมารีดอนเมือง กทม.

21-6-62
ขอเชิญร่วมงาน สัปดาห์เภสัชกรรม วันที่ 1-2 กรกฏาคม 2562

คณะเภสัชศาสตร์ร่วมกับกลุ่มเภสัชกรจังหวัดพะเยา ขอเชิญร่วมงาน สัปดาห์เภสัชกรรม วันที่ 1-2 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.00-19.00 ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าท็อปส์พลาซ่าพะเยา กิจกรรมวันที่ 1 กรกฏาคม 2562 บรรยายพิเศษหัวข้อ "ผลิตภัณฑ์กัญชาในปี2562" กิจกรรมวันที่ 2 กรกฏาคม 2562 บรรยายพิเศษหัวข้อ "การแพ้ยา"

21-6-62
กิจกรรมทำบุญใส่บาตร รับฟังธรรม ประจำเดือนมิถุนายน

17 มิถุนายน 2562: รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมทำบุญใส่บาตร รับฟังธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคล ประจำเดือนมิถุนายน ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

17-6-62
แนวทางการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์

วันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์และทิศทางของกัญชาเพื่อการวิจัย พัฒนา และใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ .

6-6-62