วิทยาศาสตร์ เครื่องสำอาง

ผลิตได้ขายเป็น

สมัครที่นี่

ยินดีต้อนรับ

สู่รั้วมหาวิทยาลัยพะเยา

ประชาสัมพันธ์

เอกสารของ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

เป็นเอกสารที่ใช้ดำเนินงาน หรือติดต่อกับ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

งานที่เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงานทั้งภายในและภายนอกคณะ

ภาพการดำเนินงานของ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

กิจกรรม1

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

กิจกรรม2

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

กิจกรรม3

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง