ประกาศผลสอบรวบยอดครั้งที่1 ปีการศึกษา 2561        30/8/61    

ผลการสอบรวบยอดส่วนทักษะรอบที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (OSPE รอบที่ 3)        13/6/61    

กำหนดการรับสมัครสอบรวบยอด ปีการศึกษา 2560 (OSPE รอบที่ 3)        4/6/61    

รายชื่อกำหนดการในการสอบและผังการสอบOSPE2-2560        26/4/61    

สภาเภสัชกรรม ประกาศรับสมัครสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2561 (OSPE)และการสอบความรู้ครั้งที่ 2/2561 (MCQ)        9/2/61    

ประกาศผลสอบรวบยอด ครั้งที่1/2560        9/2/61    

ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒        31/1/61    

ตัวอย่างข้อสอบตามเกณฑ์สมรรถนะร่วม (PLE-CC1) สำหรับนิสิตรหัสตั้งแต่ 57 เป้นต้นไป        31/1/61    

ปฏิทินกำหนดการ การสอบความรู้ฯ สภาเภสัชกรรม สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 6 ครั้งที่ 1/2561(OSPE) และ 2/2561(MCQ)        31/1/61

คณบดี

ลิงค์ภายใน

กิจกรรมภายในคณะ

*

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมทั่วไป

*

ภาพกิจกรรม

กิจการนิสิต

*

ภาพกิจกรรม

บริการวิชาการและวิชาการ

ปฏิทินกิจกรรมคณะเภสัชศาสตร์

ตารางการจองห้องภายใน คณะเภสัชศาสตร์

ตารางการใช้งานรถตู้ คณะเภสัชศาสตร์

ตารางกิจกรรม คณะเภสัชศาสตร์

ระบบจองอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์

ลิงค์ภายนอก

Free Web Site Counter
จำนวนผู้เข้าเคยเข้าชม