งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 8 ปี

ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร์ ได้เข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 8 ปี นำโดย รศ.ดร0นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ พร้อมด้วย บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมวางพานพุ่มสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และสยามประเทศ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ/ข่าว : วิจิตรศักดิ์ คำดี