กิจกรรมทั่วไป

คณะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมทำงานภายใต้นโยบาย "คณะคลื่นลูกใหม่ งานวิจัยเสริมฐาน ธรรมาภิบาลโปร่งใส รับใช้สังคม"

"สืบฮีตโตยฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง"และ"มุทิตาจิต"

งานมุทิตาจิตให้แก่ รศ.ดร.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์

โครงการผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา

งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2562 คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์รับการตรวจประเมิน AUN ประจำปี 2561(ภายนอก)

UP Open House 2018

ลงคะแนนเสนอชื่อเพื่อสรรหาผู้มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 8 ปี

คณะเภสัชศาสตร์รับการตรวจประเมิน AUN ประจำปี 2561

ตรวจเยี่ยมประเมินสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์

"สืบฮีต โตยฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง" คณะเภสัชศาสตร์

"สืบฮีต โตยฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง" มหาวิทยาลัย

กิจกรรม "ดาวเรือง แทนใจ อาลัยพ่อหลวง"

การประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษา

กิจกรรมออกบูทแนะนำคณะและสาขา งาน"Open House UP"

การแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย งานการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36

สถาปนา 7 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา

การศึกษาเภสัชศาสตร์: หน้าที่และบทบาทในยุค 4.0

การแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย งานการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36

>ศึกษาดูงานคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

ศึกษาดูงานสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารและคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี2560

โครงการรดน้ำดำหัวผู้บริหาร ม.พะเยา ประจำปี 2560อัลบั้มโครงการรดน้ำดำหัวผู้บริหาร ม.พะเยา ประจำปี 2560

แข่งเผาข้าวหลาม ในงาน ถนนสายวัฒนธรรม กาดแลงวิถีล้านนา

งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2560 คณะเภสัชศาสตร์

อบรมการใช้งาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ถวายความเคารพอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ถวายเครื่องราชสักการะ พระราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 6 ปี

อบรมส่งเสริมการวิจัยจากงานประจำ R2R

อบรม "แนวทางการเขียน SAR ของหลักสูตร"

คณะเภสัชศาสตร์ ได้เข้าร่วมงานกีฬาสีบุคลากร ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดงาน "สืบฮีต โตยฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง" ณ ลานคณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมงาน "สืบฮีต โตยฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ม.พะเยา" ณ หน้าหอประชุมพระยางำเมือง

ซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559

แสดงความยินดีเนื่องในวันฉลองมงคลสมรสของ ดร.ภญ.อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ และ จ.ส.อ. ธนาวุฒิ ธรรมไหว

งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2559 คณะเภสัชศาสตร์

ร่วมงาน "ฮอมบุญอุ่นใจ เถลิงศกใหม่" ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้นำของเล่นมอบให้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์

โรงทาน คณะเภสัชศาสตร์ ณ วัดแม่กาห้วยเคียน

ฉลองมงคลสมรส