กิจกรรมด้านกิจการนิสิต คณะเภสัชศาสตร์

สัปดาห์วิทย์ ประจำปี 2561

กิจกรรมแนะนำคณะ พบผู้ปกครอง และเซ็นสัญญาการใช้ทุน

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะเถสัชศาสตร์ที่ได้รับรางวัลในโครงการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม ประจำปี 2560

ซ้อมรับปริญญาและแสดงความยินดีแก่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559

กิจกรรม UP Spirit Cheer

พิธีไหว้ครูคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรม กีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรม ค่ายแรกพบกล้ามะกอก ครั้งที่ 2

กิจกรรมแนะนำคณะ พบผู้ปกครอง และเซ็นสัญญาการใช้ทุน

โครงการค่ายหมอยารุ่นเยาว์ ครั้งที่ 11

กิจกรรมบายเนียร์ ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2559

งานสืบสานตำนานไทลื้อ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560

พิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

ค่ายหมอยาอาสาพัฒนา ครั้งที่ 10

>กิจกรรม "ซ้อมรับปริญญา และแสดงความยินดีแก่บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์"

สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ออกบูธขายของงาน ถนนสายวัฒนธรรม กาดแลงวิถีล้านนา

กิจกรรม ชี้แจงความจำนงเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนของนิสิตเภสัชศาสตร์

>กิจกรรม "รับสั่งจองและวัดตัวชุดครุยนิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6"

โครงการอบรม "เขียนให้เป็น..เก็บให้ได้ สร้างนิสัยอดออม เตรียมความพร้อมสู่โลกกว้าง"

พิธีสืบสานตำนานแห่งนที น้อมสดุดี นวมินทร์มหาราชา

นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้มีโอกาสเข้าศึกษาเรียนรู้การใช้และผลิตสื่อ

มอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิต ในด้านเรียนดี และชื่อสัตย์มีวินัยใจอาสา

พิธีไหว้ครูคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีมอบเกียรติบัตร

พิธีมอบกล่องข้าว

กิจกรรมปลด-ติดกระดุม 2559

กิจกรรมรับน้อง เปิดเจ็นเภสัชศาสตร์ 2559

พิธีเทียน 2559

ค่ายกล้ามะกอก ครั้งที่ 1

พิธีบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

จัดพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559

1 หน่วยงาน 1 ฝายชะลอน้ำ เทิดพระเกียรติ 70 ปี ครองราชย์

ปฐมนิเทศ นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาบริบาลเภสัชกรรม และสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ เข้าศึกษาเรียนรู้การใช้และผลิตสื่อ