ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะเถสัชศาสตร์ที่ได้รับรางวัลในโครงการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม ประจำปี 2560

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะเถสัชศาสตร์ที่ได้รับ
1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทักษะทางด้านเภสัชกรรม โครงการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม ประจำปี 2560 ได้แก่ นสภ.นิรุจน์ บุญมา นสภ.มนนรี นันต๊ะ นสภ.ฉันท์สินี ศรีสวัสดิ และนสภ.ทัดดาว รัตนบุรี
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรมภาษาไทย ได้แก่ นสภ.ลลิตา หงษ์โต และนสภ.พัทธดนย์ ผลทิพย์
ภายใต้กิจกรรม "โครงการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม ประจำปี 2560" ซึ่งจัดโดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2561 ณ อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ภาพ: ภญ.ฐาปนี ใจปินตา

ข่าว : วิจิตรศักดิ์ คำดี