กิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องไข้เลือดออกและการทำผลิตภัณฑ์จากตะไคร้หอม ...

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการสกัดน้ำมันจากสมุนไพร และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ...

ตัวแทนจาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอและอภิปราย เรื่อง พะเยาโมเดล “P ...กิจกรรมทั้งหมด


Thanchanathorn

การทำผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงกัดจากสมุนไพร

2016-09-15 04:07:17

Thanchanathorn

โครงการสมุนไพรทดแทนสารเคมีไล่ยุง ณ เทศบาลตำบลแม่กา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดโครงการสมุนไพรทดแทนสารเคมีไล่ยุง ณ เทศบาลตำบลแม่กา

2016-09-15 03:44:24

Thanchanathorn

โครงการสมุนไพรทดแทนสารเคมีไล่ยุง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดโครงการสมุนไพรทดแทนสารเคมีไล่ยุง ณ คณะเภสัชศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์บุศบงษ์ จำเริญดารารัศมี ได้กล่าวเปิดงาน และเป็นผู้บรรยาย ให้ตัวแทนชุมชนต่างๆที่เข้าร่วมฟัง

2016-09-15 03:44:20