ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


Thanchanathorn

การใช้สมุนไพรและทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

2017-03-31 14:16:08

Thanchanathorn

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องไข้เลือดออกและการทำผลิตภัณฑ์จากตะไคร้หอม

2017-03-31 13:27:49

Thanchanathorn

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสกัดน้ำมันตะไคร้หอมและเตรียมผลิตภัณฑ์ ณ.วัดป่าม่วง ตำบลเจริญราษร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา วันที่ 15 กันยายน 2559

2016-09-15 03:06:49