ข่าวประชาสัมพันธ์

การใช้สมุนไพรและทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 หน่วยการเรียนรู้ด้านการสกัดน้ำมันจากสมุนไพร จะมีการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สมุนไพรและทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ณ วัดป่าม่วง อ.แม่ใจ จ.พะเยา ท่านที่สนใจสามารถแจ้งชื่อเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด

อัพเดทโดย Thanchanathorn เมื่อ 2017-03-31 14:16:08