กิจกรรม

การทำผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงกัดจากสมุนไพร

เมื่ออวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์การเรียนรู้ด้านการสกัดน้ำมันจากสมุนไพร (LEAP) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการอบรม "การทำผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงกัดจากสมุนไพร" ให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กลุ่มแม่บ้าน สโมสรโรตารี ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ณ ห้อง ICT1202 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อัพเดทโดย Thanchanathorn เมื่อวันที่ 2016-09-15 04:07:17