กิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องไข้เลือดออกและการทำผลิตภัณฑ์จากตะไคร้หอม

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560 หน่วยการเรียนรู้ด้านการสกัดน้ำมันจากมุนไพรได้รับการเชิญให้ไปเผยแพร่ความรู้เรื่องไข้เลือดออกและจัดกิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์จากน้ำมันตะไคร้หอม โดยร่วมกับสโมสรโรตารีดอยหล่อ และสโมสรโรตารีพะเยา จัดกิจกรรมขึ้น ณ โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอ ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมโครงกรประกอบไปด้วย นักเรียนโรงเรียน ในเขตพื้นที่อำเภอดอยหล่อ จำนวน 100 คน อาจารย์ และประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติที่สนใจ

อัพเดทโดย Thanchanathorn เมื่อวันที่ 2017-03-31 13:48:08