การโอนเงินค่าสมัคร

ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยพะเยา (ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ/อบรม)
สาขา ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่บัญชี 679-5-42368-9