ปฏิทินการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

โทร 054-466666 ต่อ 3188

งานวิชาการ: สาขาบริบาลเภสัชกรรม (คุณไพจิตรา) สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (คุณธนโชติ)

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ: คุณวิจิตรศักดิ์

งานคุณภาพนิสิต: คุณพจนีย์

ระบบทะเบียนออนไลน์

ติดต่อสอบถาม

โทร 054-466666 ต่อ 3188

งานวิชาการ: สาขาบริบาลเภสัชกรรม (คุณไพจิตรา) สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (คุณธนโชติ)

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ: คุณวิจิตรศักดิ์

งานคุณภาพนิสิต: คุณพจนีย์

ระบบจองห้องเรียนภายในคณะเภสัชศาสตร์

ติดต่อสอบถาม

โทร 054-466666 ต่อ 3188

งานวิชาการ: สาขาบริบาลเภสัชกรรม (คุณไพจิตรา) สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (คุณธนโชติ)

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ: คุณวิจิตรศักดิ์

งานคุณภาพนิสิต: คุณพจนีย์

แบบฟอร์ม/คำร้อง

ติดต่อสอบถาม

โทร 054-466666 ต่อ 3188

งานวิชาการ: สาขาบริบาลเภสัชกรรม (คุณไพจิตรา) สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (คุณธนโชติ)

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ: คุณวิจิตรศักดิ์

งานคุณภาพนิสิต: คุณพจนีย์

ระบบแจ้งปัญหาการจัดการเรียนการสอนคณะเภสัชศาสตร์

ติดต่อสอบถาม

โทร 054-466666 ต่อ 3188

งานวิชาการ: สาขาบริบาลเภสัชกรรม (คุณไพจิตรา) สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (คุณธนโชติ)

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ: คุณวิจิตรศักดิ์

งานคุณภาพนิสิต: คุณพจนีย์

คู่มือ

ติดต่อสอบถาม

โทร 054-466666 ต่อ 3188

งานวิชาการ: สาขาบริบาลเภสัชกรรม (คุณไพจิตรา) สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (คุณธนโชติ)

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ: คุณวิจิตรศักดิ์

งานคุณภาพนิสิต: คุณพจนีย์