LOGIN
"วิชาชีพเชี่ยวชาญ วิชาการโดดเด่น เน้นคุณธรรม มุ่งพัฒนาชุมชน" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Image TH 054-466-666 ต่อ 3188

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

รางวัลและความภาคภูมิใจ

รางวัลและความภาคภูมิใจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  • Image
  • Image
  • Image
    ขอแสดงความยินดี อ.ภญ.ณัฐธยาน์ ชาวเมือง อาจารย์สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ในโอกาสได้รับทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประเภท ค
    ขอแสดงความยินดี อ.ภญ.ณัฐธยาน์ ชาวเมือง อาจารย์สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ในโอกาสได้รับทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประเภท ค ❖ wichitsak.ko - 2023-12-07 16:03:18
  • Image
  • Image

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆที่น่าสนใจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินการจัดกิจกรรมของ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์/ทุนการศึกษา


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินเพื่อการศึกษา โดยสามารถลดหย่อนภาษี 2 เท่าจากยอดบริจาค

wichitsak.ko - 2023-12-07 16:00:27

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

pitchayut.ra - 2023-11-19 21:23:25

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายบริการ สังกัด ศูนย์วิจัยนวัตกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

wichitsak.ko - 2023-06-23 16:19:48

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

wichitsak.ko - 2023-04-03 16:21:40

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

wichitsak.ko - 2023-03-03 14:09:37

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศรับสมัครอาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จำนวน 1 อัตรา

wichitsak.ko - 2023-02-21 11:28:25

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

wichitsak.ko - 2023-01-27 16:00:33


จัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำปีงบประมาณ2566 ชุดที่1และชุดที่4

satien.ja - 2023-08-03 15:28:51

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๕ ชุด ๓๑ รายการ คณะ เภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

satien.ja - 2023-07-26 14:27:40

ร่างประกาศ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 5 ชุด จำนวน 31 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

satien.ja - 2023-04-03 15:42:02

ประกาศเชิญชวนและประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปี 2566 (ยังไม่มี)

winitta.lu - 2023-03-20 17:52:59


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา