LOGIN
"วิชาชีพเชี่ยวชาญ วิชาการโดดเด่น เน้นคุณธรรม มุ่งพัฒนาชุมชน" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Image TH 054-466-666 ต่อ 3188

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


  • การดาวน์โหลดจะเริ่มในไม่ช้า. หากไม่เริ่ม, คลิก ดาวน์โหลด
  • เพิ่มข่าวโดย: wichitsak.ko วันที่/เวลา: 2023-01-27 16:00:33