LOGIN
"วิชาชีพเชี่ยวชาญ วิชาการโดดเด่น เน้นคุณธรรม มุ่งพัฒนาชุมชน" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Image TH 054-466-666 ต่อ 3188

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาเอก


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศรับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา #หลักสูตรปริญญาเอก
สาขาวิชานวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 21 เมษายน 2566
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นผู้ผ่านการสัมภาษณ์ตามเกณฑ์การคัดเลือกของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ www.admission.up.ac.th
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 054-466666 ต่อ 3182 (คุณณัฏฐวรรณ์ กุรุสัก)
#PharmaceuticalInnovation
#Pharmacy #UniversityofPhayao
#คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา
#SPS_SDG4

  • 📷 ภาพ: คณะเภสัชศาสตร์ 🧑‍💻 ข้อมูล/ข่าว: คณะเภสัชศาสตร์
  • ✒️ เพิ่มข่าวโดย: wichitsak.ko ⏱️ วันที่/เวลา: 2023-03-20 13:25:45