LOGIN
"วิชาชีพเชี่ยวชาญ วิชาการโดดเด่น เน้นคุณธรรม มุ่งพัฒนาชุมชน" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Image TH 054-466-666 ต่อ 3188

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวธัญญ์ชนาธร ธัญญ์ชัญญาธารก์ ที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวธัญญ์ชนาธร ธัญญ์ชัญญาธารก์
ที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2566 #คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #SDGs5

  • 📷 ภาพ: คณะเภสัชศาสตร์ 🧑‍💻 ข้อมูล/ข่าว: คณะเภสัชศาสตร์
  • ✒️ เพิ่มข่าวโดย: wichitsak.ko ⏱️ วันที่/เวลา: 2023-03-31 15:03:40